Totegnac

French Bulldogs - Lagotto Romagnolos - BT Coonhounds

Menu

Jedna od prvih hrvatskih slikovnica, nastala oko 1900. godine, tiskana u Karlovcu u tiskari D. Haupatfelda, u nakladi knjižare Ivana Sagana,...

O ljubavi djece i pasa

Jedna od prvih hrvatskih slikovnica, nastala oko 1900. godine, tiskana u Karlovcu u tiskari D. Haupatfelda, u nakladi knjižare Ivana Sagana, prepuna je prizora ljubavi i bezbrižne igre djece i pasa. Kao autor je potpisan karlovački učitelj, književnik i pedagog Stjepan Širola (27. studenoga 1867. − 9. rujna 1926.). Nema podataka o autoru (ili autorima) ilustracijama, može se pretpostaviti da su porijeklom iz Njemačke, ali većina se odnosi na seosku idilu u kojoj djeca uživaju sa psima, pa i Širolini stihovi govore o Šarku, Hektoru i njihovim prijateljima...

0 comments: